top of page

Privatlivspolitik

GDPR
Den 25. Maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk)

 

 

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED
I Silkeborg Curling Club indsamler vi de personoplysninger som du ved din indmeldelse har givet hjemmel til. 

 

 

FORMÅLET
I forbindelse med indmeldelsen registreres almindelige personoplysninger, der ikke falder ind under “følsomme personoplysninger”. Almindelige personoplysninger er fx navn, adresse og e-mail. Oplysninger om økonomiske forhold, fx kontingent eller andre lignede ikke-følsomme oplysninger. 

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK
Alle persondata opbevares af foreningens administration. Ethvert medlem kan til enhver tid få indsigt i sine personoplysninger. Alle data bliver slettet ved udmeldelse. Alle spørgsmål omkring persondata håndteres i Silkeborg Curling Club af den til enhver tid siddende bestyrelse, valgt af generalforsamlingen.

 

 

MODTAGER AF PERSONOPLYSNINGER
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefon nummer og fødselsdato videregives til myndigheder hvor der er lovmæssigt afkræves dette. FX Idrætsrådet (medlems statistikker, Silkeborg Kommune (lokale og medlemstilskud) eller SKAT (honorarer).

bottom of page