top of page

Jysk-Fynsk Mesterskab 2022 - 2023

Peter Brandt

30. jun. 2022

Dansk Curling Forbund inviterer til Jysk-Fynsk Mesterskab for sæsonen 2022-2023

Jysk-Fynsk Mesterskab er for alle spillere fra klubber på Fyn og i Jylland, og du kan også deltage, selvom du er forholdsvis ny i sporten. Mesterskabsturneringen samler både nye og rutinerede spillere, der mødes for at spille kampe, konkurrere og samtidig nyde det sociale samvær på og uden for banen.

I sæsonen 2022-2023 vil der være 4 spilledage og 1 afslutningsweekend: 24. september 2022 i Vojens kl. 9.00-17.00 3. december 2022 i Odense kl. 9.00-17.00 21. januar 2023 i Aarhus kl. 9.00-17.00 18. februar 2023 i Frederikshavn kl. 9.00-17.00

17. - 19. marts 2023 i Esbjerg

Hvert hold spiller 3 kampe på hver af de første 4 spilledage og 2-3 kampe på den afsluttende spilledag, hvor spillepro- grammet kommer til at afhænge af antallet af tilmeldte hold. Alle kampe spilles over 7 ender og efter retningslinjerne på www.jyskfynskmesterskab.dk.

Der kan tilmeldes hold med op til 5 personer på holdkortet. Til hver spilledag skal minimum 3 spillere være fra dette holdkort, mens den 4. spiller kan vælges frit (alle spillere skal dog naturligvis være medlemmer af en klub og dermed af DCuF). Hvis der stilles med under 3 spillere fra holdkortet, er der tale om et nyt hold, og point optjent på tidligere spilledage overføres derfor ikke. Det tilrådes derfor, at man udnytter muligheden for at skrive 5 personer på.

Holdet kan deltage i en eller flere af de 5 spilledage, der afvikles som individuelle turneringer med præmier til dagsvinderne. Der er mulighed for, at op til 10 hold kan forhåndstilmelde sig alle spilledagene. Pladserne fordeles, så hver af de jyske og fynske klubber kan få minimum ét hold blandt de forhåndstilmeldte. Der er begrænsning på antallet af deltagende hold på de enkelte spilledage. Se mere i retningslinjerne.

For hver spilledag tildeles et hold point for antal vundne kampe (à 2 point) og antal uafgjorte kampe (à 1 point) samt placeringen på dagen (10, 9, 8, 7, ..., 0 point). Holdets point for de enkelte spilledage lægges sammen, og på sidste spilledag kåres de samlede guld-, sølv- og bronzemedaljevindere, og mesterholdet får overrakt forbundets vandrepokal.

Formålet med turneringen er: At spille kampe og konkurrere på breddeniveau At nye og rutinerede curlere kan hygge sig sammen og udveksle erfaringer

At skabe aktivitet i klublivet, hvor curlere kan mødes på kryds og tværs

Tilmelding og deltagergebyr Tilmelding til første spilledag samt forhåndstilmelding til alle 5 spilledage foretages senest den 11. september 2022 via info@curling.dk - Her oplyses holdnavn, klub(ber) og navne på de op til 5 spillere. Tilmelding til de øvrige spilledage foretages på samme måde senest 14 dage før den pågældende dag.

Forhåndstilmelding til alle 5 spilledage koster 350 kr., som skal overføres via bankkonto reg.nr. 5025 kontonr. 0001034364 samtidig med tilmeldingen. Deltagelse i en enkelt spilledag koster 75 kr. pr. hold. Beløbet overføres ligeledes via bankkonto.

På den sidste spilleweekend vil der være en hyggelig fællesspisning, hvortil der opkræves et beløb på ca. 150 kr. pr. spisende spiller eller gæst. På de øvrige spilledage sørger man selv for forplejning, som eventuelt kan tilbydes gennem den arrangerende klub.


Eventuelle spørgsmål rettes til info@curling.dk

bottom of page